top of page
Critical Thinking to Awareness

Critical Thinking to Awareness

Phát video

65 phút

Chúng tôi có đủ kiến thức và kinh nghiệm trước đây của mình. Cách chúng ta nhận thức thế giới dựa trên lăng kính mà chúng ta xử lý nó.

Chúng ta cũng sẽ làm điều này với những hành vi đã học được - thường là từ khi chúng ta còn nhỏ cho đến những năm đang phát triển.

Chính khi chúng ta nhìn những hành vi đã học này qua lăng kính phản biện, và cho phép bản thân thử thách tư duy và giả định của mình, chúng ta mới có được sự rõ ràng. Đạt được sự rõ ràng cho phép chúng tôi đưa ra lựa chọn.

Trong khóa học này, Huấn luyện viên điều hành Megan Keach sẽ dạy bạn cách xây dựng nhận thức quan trọng và nâng cao khả năng tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của bạn.

Bắt đầu nào!

Building Critical Awareness
Phát video

Tư duy phản biện để nhận thức

Trong Mastercourse này, bạn sẽ học cách:

  • Xây dựng nhận thức quan trọng

  • Trao quyền cho bản thân để thách thức Diễn ngôn nội tâm

  • Thách thức các giả định của bạn

  • Tận dụng sức mạnh của sự tìm hiểu.

  • Sống có chủ đích

Courses

Gặp gỡ huấn luyện viên của bạn

Về cô Megan Keach

Megan là một Huấn luyện viên tăng trưởng điều hành làm việc để cho phép những người khác biết điều gì thúc đẩy họ thông qua việc giúp mọi người đạt được sự rõ ràng thông qua sự phát triển có chủ đích.

Chuyên môn của cô ấy bao gồm tư duy phản biện, kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp, đào tạo kỹ năng mềm và giao tiếp giữa các cá nhân và phát triển và thực hiện nghiên cứu, giáo dục và học tập suốt đời. Cô ấy thích tạo ra nội dung tư duy tiến bộ và thách thức hiện trạng.

Các đồng nghiệp của cô ấy sẽ mô tả cô ấy là một người thân thiện, tháo vát, có năng lượng từ việc giải quyết vấn đề và thích học hỏi từ những người khác. Hiện tại, Cô là người sáng lập tại More Than a Desk, với đội ngũ ngày càng phát triển. Đồng thời là nhà nghiên cứu và giảng dạy môn Lãnh đạo và Truyền thông và Tư duy phản biện, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với Đại học Gloucestershire, Vương quốc Anh.

Megan.jpg

Mastercourse

Mua 1 lần $ 25

Liên hệ để biết thêm các khóa học về các kỹ năng cần thiết cho năm 2020
bottom of page