top of page

Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật của UpUp Technologies.

UpUp Technologies Pte. Ltd. vận hành trang web www.moveup.app, nơi cung cấp DỊCH VỤ.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập trang web về các chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, ứng dụng MoveUp và các Masterclass.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, nghĩa là bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải tiến các sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Thu thập và sử dụng thông tin

Các bác sĩ cho biết thêm:

Để có trải nghiệm tốt hơn, khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Dữ liệu nhật ký

Các bác sĩ cho biết thêm:

Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi cho chúng tôi được gọi là Dữ liệu nhật ký. Dữ liệu Nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) của máy tính của bạn, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày và giờ bạn truy cập, thời gian trên các trang đó và các thống kê khác.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Bánh quy

Các bác sĩ cho biết thêm:

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ thường được sử dụng làm mã định danh duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Dịch vụ của chúng tôi sử dụng những “cookie” này để thu thập thông tin và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào một cookie được gửi đến máy tính của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Bạn có thể tìm hiểu cách quản lý cookie trên trình duyệt web của mình bằng cách làm theo Hướng dẫn Cookie của Trình duyệt.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Bảo vệ

Các bác sĩ cho biết thêm:

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua internet, hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn và đáng tin cậy 100%, và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Quyền riêng tư của trẻ em

Các bác sĩ cho biết thêm:

Dịch vụ của chúng tôi không đề cập đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng trẻ em dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi ngay lập tức xóa thông tin này khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Các bác sĩ cho biết thêm:

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang này.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Liên hệ chúng tôi

Các bác sĩ cho biết thêm:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ admin@upupapp.asia

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các bác sĩ cho biết thêm:

bottom of page