top of page
Ep 27 feedback form.png
3.png
Ep 27 feedback form.png

Cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn về event nhé

Bạn đánh giá chung về trải nghiệm tại sự kiện như thế nào
Very dissatisfiedA bit dissatisfiedPretty satisfiedSatisfiedVery satisfied
2.png
bottom of page