top of page
Business Meeting _edited.jpg

Tìm hiểu với chúng tôi

Các nguồn sẵn có để hỗ trợ các chiến lược học tập của bạn

4.png

Trung tâm học tập

Trải nghiệm học tập hợp tác nơi mọi người có thể đóng góp và chia sẻ kiến thức của họ. 

Chuyên gia của chúng tôi

Học hỏi từ những nhà lãnh đạo giỏi nhất, diễn giả, doanh nhân, cố vấn, chuyên gia tư vấn, nhà đầu tư từ các ngành công nghiệp hàng đầu, tất cả đều có chung sứ mệnh - để khai phá tiềm năng của mọi người để trở nên tốt hơn.

3.png
1.png

Masterclasses

Học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các huấn luyện viên được chứng nhận. Nhận quyền truy cập vào các khóa học tập trung vào các kỹ năng cần thiết cho những năm 2020 và hơn thế nữa.

Blog

Truy cập vào các tài nguyên liên quan, các bài báo, xu hướng về ngành L&D và các bản cập nhật sản phẩm mới nhất của chúng tôi.

2.png
bottom of page