top of page

Lãnh đạo và học tập luôn song hành cùng nhau

Ms. Kathy Tran, Founder, Kapacity

  • Host/ Moderator trong các sự kiện dành cho doanh nhân, doanh nghiệp

  • Former Cofounder & CGO, Babuki

  • Former Cofounder & COO, Ohana

  • Former First MKT Campaign Manager, Shopee Việt Nam

Ms Kathy

MS. KATHY TRAN

Founder, Kapacity
bottom of page