top of page

Khi trí tưởng tượng của bạn bị phân tán, bạn không thể phụ thuộc vào đôi mắt của mình được

Ms. Bảo Trân, HR Director, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1)

  • Former HR Director tại DAFC

  • Former Head of Corporate HR kiêm HR Manager khu vực phía Nam tại Golden Gate

  • Former HR Development Director và Staffing Director tại Big C Việt Nam - French Casino Group

  • Former Regional HR Manager, Tập đoàn Metro Cash & Carry Việt Nam - Đức

Ms Tran 2.png

MS. BAO TRAN

HR Director, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1)
bottom of page