top of page

Giao tiếp bằng thông minh cảm xúc để thăng tiến trong sự nghiệp

Theo nghiên cứu của Harvard Bussiness School, các nhà lãnh đạo thành công trên thế giới rất thành thạo trong công việc giao tiếp bằng trí thông minh cảm xúc (EQ). Họ không phải bẩm sinh đã giỏi các kỹ năng này mà phải trải qua quá trình rèn luyện và thực hành.
Sử dụng EQ nhờ áp dụng cấu trúc từ Trường Harvard Kennedy, bạn sẽ tận dụng các lợi ích trong việc kết nối với mọi người xung quanh để sẵn sàng cho những vị trí quản lý cao hơn và thăng tiến trong công việc.

Ngày & Giờ:

 • 29/12/2021 (8 giờ tối - 9 giờ 30 tối)

MoveUp Landing Page.png

WEBINAR DÙ CHỌN sửa đổi AI?

 • ​Các bạn đang làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau mong muốn chuẩn bị các kỹ năng giao tiếp, kết nối để chuẩn bị cho các vị trí thăng tiến trong công việc.

 • Các nhà quản lý, lãnh đạo trong kinh doanh, tập đoàn, start up, NGO, những người mong muốn có thể truyền động lực, nhóm dẫn dắt, công ty hiệu quả hơn.

CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG SẼ CHIA SẼ LẺ

 1. ​Hiểu được sức mạnh của giao tiếp sử dụng thông minh cảm xúc

 2. Vận dụng cả vị trí và cảm xúc trong giao tiếp để thúc đẩy hành động như thế nào?

 3. Áp dụng giao tiếp bằng thông minh cảm xúc để giải quyết các vấn đề trong giao tiếp trong công việc để thăng tiến trong sự nghiệp

 4. Áp dụng bài nói cấu trúc từ chương trình đào tạo quản lý, lãnh đạo của Trường Harvard Kenedy

DIỄN GIẢM

1629544290720.jpeg

Cô Ngân Trần

 • Founder The New Leaders, huấn luyện viên quốc tế về phát triển năng lực lãnh đạo 

 • Tốt nghiệp chương trình Điều hành Lãnh đạo tại Harvard Kennedy School (Mỹ)  

 • Học bổng Thạc sĩ toàn phần của Chính phủ Mỹ, học bổng Erasmus Mundus của Mệnh lệnh Châu Âu, được nhận vào Tiến sĩ Dược tại 2 trường Dược hàng đầu ở Mỹ

 • Hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý cho đầu hàng của tập đoàn

CHƯƠNG TRÌNH LẺ CHIA

139622714_234432571525590_1231280123843100534_n.jpeg
6130ae4307852c2f5531dd56_class 5-p-500.jpeg

"Chương trình của The New Leaders đã giúp tôi rất nhiều ở nhiều vị trí khác nhau: người sáng lập doanh nghiệp tại Silicon Valley, diễn viên và người sáng lập của một tổ chức phi chính phủ"

Screen Shot 2021-11-23 at 8.48.03 AM.png
139482323_234432538192260_5468173089318859331_n.jpeg
168100033_280197140282466_6601157071199144091_n.jpeg

“Chương trình của The New Leaders đã giúp tôi kết nối kỹ thuật với đồng nghiệp, đối tác của mình và điều đó làm tăng hiệu quả trong công việc. Tôi biết cách kể những câu chuyện đầy cảm xúc nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các chiến dịch gây quỹ cho tổ chức của chúng tôi "

Screen Shot 2021-11-23 at 8.48.14 AM.png

“Siêu hữu ích chương trình và thiết bị thực thi được sử dụng trong nhiều tình huống: thuyết trình về dự án, khởi động chương trình / chiến dịch, kết nối với mọi người trong công việc để mang lại hiệu quả làm việc nhóm”

Screen Shot 2021-11-23 at 8.48.24 AM.png
Register

ĐĂNG KÝ

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page