top of page

Giải quyết năm mới - Nên và không nên

Kết quả rút ra:

  • Bạn đã có những “ngôn ngữ” nào cho năm mới?

  • Bạn đã từng hừng hực khí thế thiết lập các mục tiêu ngay lập tức nhưng lại bị lỗi?


Tham gia ngay để khởi động năm mới đầy cảm hứng với sức mạnh vượt trội để tiến bộ trong sự nghiệp của bạn! Sự kiện được hỗ trợ 100% -

 

Trị giá 500.000 đồng.
Đăng ký trước 25.02.2022

poster facebook (1).png

ĐĂNG KÝ

Cảm ơn bạn đã gửi!

Registe
bottom of page