top of page
Learn from top industry experts and certified coaches. (1).png

Nhận quyền truy cập TẤT CẢ các khóa học của chúng tôi tập trung vào các kỹ năng cần thiết cho những năm 2020 và hơn thế nữa.

Gói Masterclass:

1. Hiệu suất & Năng suất

2. Xây dựng Khung năng lực

3. Chánh niệm và Công việc

4. Tư duy phản biện để nhận thức

5. Lãnh đạo một nhóm hoạt động tốt

6. Trở thành một nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng cao

7. Mẹo năng suất cho cha mẹ làm việc tại nhà

8. Quản lý xung đột

Buy Now

8 khóa học Thạc sĩ
Mua 1 lần 2.000.000đ

3.000.000 VND  

bottom of page