top of page

Học trực tiếp với Shark Thái Vân Linh.

Nhiều người dùng của chúng tôi đã có cơ hội tham gia các sự kiện trước đây của Shark Linh cả trực tuyến và ngoại tuyến.
Nhờ có sự ủng hộ của bạn, chúng tôi đã hợp tác cùng với TVL để cung cấp dịch vụ đào tạo doanh nghiệp và / hoặc dịch vụ diễn giả trực tiếp cho các sự kiện và đào tạo Học tập và Phát triển cho bạn. Để biết thêm, đăng ký tại đây:

Screenshot 2022-09-22 142210.png

Tải về Brochure

bottom of page