top of page

Kỹ năng huấn luyện cũng là một nét đẹp của người lãnh đạo

Ms. Tuyền An, Executive Coach & Training Director, TalentQuest

  • 18 năm kinh nghiệm về tư vấn tuyển dụng, thu hút nhân tài và quản lý nguồn nhân lực tại các công ty trong và ngoài nước

  • Talent Acquisition Cluster Lead tại Manulife Vietnam, Myanmar & Cambodia - Deputy CHRO tại SCB Bank

  • HR Director Teacher Division tại VUS

  • Talent Acquisition Head tại VPBank CF

Ms TA

MS. TUYỀN AN

Executive Coach & Training Director, TalentQuest
bottom of page