top of page
Quản Lý Xung Đột

Quản Lý Xung Đột

Play Video

30 min

Trong bài học này, bạn sẽ học về: Định nghĩa về xung đột, nguyên nhân gây ra xung đột, hậu quả của xung đột, và lợi ích của việc giải quyết xung đột. 5 Phương pháp giải quyết xung đột theo mô hình của TKI – Thomas Kilmann Instrument

Quản Lý Xung Đột - Lesson 1 - Introduction
Play Video

Quản Lý Xung Đột

In this Mastercourse, you will:

Thông qua khóa học này, Bạn sẽ hiểu được: 

1. Định nghĩa về xung đột và nguyên nhân gây ra xung đột

2. Hậu quả của xung đột

3. Lợi ích của giải quyết xung đột

4. Phản ứng của não bộ khi xảy ra xung đột

5. Năm phương pháp giải quyết xung đột theo thuyết của TKI.

Courses

Meet your trainer

About Mai Vo

Mai có hơn 25 năm kinh nghiệm nghề nhân sự, trải nghiệm tất cả lãnh vực nhân sự với 3 ngành nghề khác nhau từ nông nghiệp và thức ăn gia súc CARGlLL , Bảo hiểm nhân thọ PRUDENTIAL và cty dược BAXTER.

 

Mai đóng vai trò tư vấn hỗ trợ cấp quản lý giải quyết các mâu thuẫn về quan hệ lao động, xung đột lợi ích.

 

Và hôm nay, Mai rất vui được chia sẻ với các bạn khóa học “Giải Quyết Xung Đột” được đúc kết từ kinh nghiệm làm việc của mình, cũng như tham khảo mô hình 5 cách giải quyết xung đột theo thuyết của TKI (Thomas Kilmann Instrument)

MMP09579.jpg

Mastercourse
1-time purchase $13,40

$20  ($6.45 discount until June 10th)

Get in touch for more courses on essential skills for 2020
bottom of page