top of page
Business Team

Our Events 

Online events and workshops conducted by experts in L&D, Leadership, Training, Performance and Wellbeing, HR

TVL logo.jpeg
Screen Shot 2021-09-12 at 1.41.57 PM.png
Screen Shot 2021-09-12 at 1.44.45 PM.png
1.png
3.png
8.png
6.png
2.png
4.png
9.png
10.png
5.png

"Raising Funds: 3 StartUp Journeys " is an upcoming event aimed at providing aspiring entrepreneurs with valuable insights on how to secure funding for their startups.

The event will take place on 30th of March, 2023 in Ho chi Minh City.

The event will feature three successful startups that have successfully secured funding and will share their experiences, challenges, and tips for success. Attendees will have the opportunity to network with other like-minded entrepreneurs and experts in the field.

The event will be moderated by a seasoned startup founder and now full time Angel Investor, who will lead the discussion to help provide a comprehensive overview of the fundraising process, from identifying potential investors to negotiating terms.

Whether you are in the early stages of starting a business or looking to expand, this event is designed to provide you with practical advice and real-world examples of what it takes to secure funding.

Don't miss out on this opportunity to learn from successful entrepreneurs and investors, network with peers and gain valuable insights on how to raise funds for your startup.

Register today and take the first step towards securing funding for your business.

Chào mừng bạn đến với HR, What's next Tập 29: Phân tích dữ liệu trong quản trị nhân sự - MoveUp Vietnam x TalentQuest Group

Lay-off hàng loạt đang xảy ra, Hiểu & và biết ứng dụng HR Analytics giup có thể có quyết định thông minh đúng đắn hơn cho doanh nghiệp. HR Analytics là một cầu nối cho mối quan hệ đáng tin cậy & hiệu quả thông qua các số liệu phân tích nhân sự, giúp mang lại nhiều thành công hơn cho sự phát triển của tổ chức thông qua thực tế và tương lai.

Bạn sẽ được học:
- Hiểu về Quản trị Nhân Sự
- Có thể sử dụng excel để báo cáo và phân tích (trình độ cơ bản)
- Hiểu về nhân sự và cách đo lường hiệu quả nhân sự

Chi tiết sự kiện:
- Thời gian: 9:00AM - 12:00PM Thứ Bảy ngày 18 tháng 3 năm 2023
- Địa điểm: Home Hotel - 158 Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận
- Phí tham gia: 400.000 VND (VÉ ĐĂNG KÝ SỚM), 500.000 VND VÉ PHỔ THÔNG và MIỄN PHÍ (Thành viên thẻ VIP HR)

- ĐĂNG KÝ NGAY: https://app.moveup.app/kzmj
- ĐĂNG KÝ THẺ HR VIP: https://www.moveup.app/hrcard

Thông tin liên hệ: 037 911 0553
selena@moveup.app (Ms. Selena)

bottom of page