top of page
Lama Care Logo_black outline_FINAL.png

Hệ điều hành tích hợp dành cho nhà cung cấp dịch vụ dành cho người khuyết tật cho phép bạn quản lý khách hàng và nhân viên của mình trong một hệ thống duy nhất.

2.png
1.png

Hệ điều hành giúp bạn luôn tuân thủ

Giải pháp tích hợp cho nhóm của bạn 

Hệ thống dựa trên đám mây để giúp bạn luôn kết nối

📱 Iphone X.png
📱 Iphone X-1.png

Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ và empower 

Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ và trao quyền cho các nhà cung cấp NDIS bằng hệ thống quản lý khách hàng tích hợp sẽ nâng cao và cải thiện chất lượng của các hỗ trợ mà bạn cung cấp. 

 

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một sản phẩm end-to-end để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp NDIS và các doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn tuân thủ, để bạn có thời gian tập trung vào việc chăm sóc.

Bắt đầu dự án của bạn với LAMA CARE

LAMA cung cấp các mô-đun được phát triển trực quan với quy trình làm việc tùy chỉnh và thông tin chi tiết hữu ích sẽ giúp cải thiện dịch vụ của bạn và tối ưu hóa chi phí. 

Cảm ơn bạn đã gửi!

sign up
bottom of page