top of page
Developing a competency Framework

Developing a competency Framework

Phát video

16 phút

Hướng dẫn về cách phát triển khung năng lực của mọi nhân tài trong tổ chức của bạn.

Trong khóa học này, Didier Joomun sẽ dạy bạn tạo ra một hệ thống quản lý nhân tài tốt hơn trong tổ chức của bạn.

Bắt đầu nào!

Developing a competency Framework
Phát video

Phát triển Khung năng lực

Trong Mastercourse này, bạn sẽ học:

  • Để kết nối hiệu suất của nhân viên với mục tiêu kinh doanh.

  • Để tạo ra các vai trò và con đường được xác định rõ ràng cho nhân viên của bạn.

  • Đánh giá hiệu suất minh bạch và phân tích khoảng cách kỹ năng.

  • Kế hoạch đào tạo phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

  • Quy trình nhân sự

Courses

Gặp gỡ huấn luyện viên của bạn

Về Didier Joomun

Didier là một nhà lãnh đạo năng động với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT. Gây dựng sự nghiệp của mình ở Mauritius trước khi chuyển đến Việt Nam, Didier có hiểu biết sâu sắc về cách làm việc hiệu quả giữa các nền văn hóa. Trong quá trình làm việc của mình, Didier mong muốn mang đến những giải pháp sáng tạo trong việc thiết kế và triển khai các giải pháp nhân sự hiệu quả trong lĩnh vực CNTT, đặc biệt là về cách thực hiện lộ trình Chuyển đổi Nhân sự Kỹ thuật số thành công.

Với tư cách là Giám đốc Học tập & Phát triển cho khu vực APAC, Didier chịu trách nhiệm cải thiện hiệu suất của nhân viên thông qua các giải pháp học tập hiệu quả và chất lượng cao và phát triển khả năng lãnh đạo. Ông làm việc để xây dựng nhân viên gắn bó, đo lường đóng góp của cá nhân và gắn vai trò của nhân viên với tài năng của họ. Didier làm việc cùng với các nhà quản lý để giúp họ hiểu và thực hiện các phương pháp hay nhất sẽ tăng khả năng duy trì, năng suất, sự phát triển và hạnh phúc của nhân viên. Với nền tảng kỹ thuật của mình, Didier đang mang lại những hiểu biết mới và xu hướng hiểu biết về công nghệ để loại bỏ các phương pháp nhân sự cũ và phù hợp với kỷ nguyên kỹ thuật số và thế hệ mới này.
Đam mê âm nhạc, công nghệ máy tính và hơn thế nữa :)

MR DIDIER JOOMUN.jpeg

Mastercourse

Mua 1 lần $ 15

Liên hệ để biết thêm các khóa học về các kỹ năng cần thiết cho năm 2020
bottom of page