top of page

Chìa khóa của một lối sống lành mạnh là có một tâm hồn khỏe mạnh.

Mr. Brad Reed, Founder, Repurposed You

  • Executive coach, trainer và nhà sáng lập của Repurpose You, công ty chuyên đào tạo và huấn luyện các nhà lãnh đạo và người đi làm về phát triển cá nhân, trí tuệ cảm xúc và sự chuyển đổi

  • Huấn luyện viên về Mindfulness & Wellness, tập trung vào việc cải thiện hiệu suất làm việc bằng cách tạo ra sự viên mãn về cảm xúc và tối ưu sức khoẻ tinh thần.

Brad Reed

MR. BRAD REED

Founder, Repurposed You
bottom of page